لیست مشتریان

وزارت نیرو:
 • نیروگاهها
 • برق منطقه‌ای
 • توزیع برق
 • آب و فاضلاب
نفت، گاز و پتروشیمی
صنایع و کارخانجات:
 • سیمان
 • فولاد و ریخته‌گری
 • صنایع فلزی
 • قطعات خودرو
 • کشت و صنعت
 • شیر و فرآورده های لبنی
 • سنگ و سرامیک
 • کاغذ و نساجی
 • کارخانجات و شرکتهای دیگر
شرکتهای مشاور، پیمانکار، پست ساز، تابلوساز و اتوماسیون
ادارات و سازمانها، فرودگاهها، بانکها، مترو و . . .
مراکز آموزشی، درمانی و تجاری
وزارت نیرو :
 • نیروگاهها

 • نیروگاهها

 • برق منطقه‌ای :

 • برق منطقه‌ای

 • توزیع برق :

 • ‌توزیع برق

 • آب و فاضلاب :

 • ‌ آب و فاضلاب


نفت ، گاز و پتروشیمی :

نفت،گازوپتروشیمی

صنایع و کارخانجات :
 • سیمان :

 • سیمان

 • فولاد و ریخته‌گری :

 • فولاد و ریخته‌گری

 • صنایع فلزی :

 • صنایع فلزی

 • قطعات خودرو :

 • قطعات خودرو

 • کشت و صنعت :

 • کشت و صنعت

 • شیر و فرآورده های لبنی :

 • شیر و فرآورده های لبنی

 • سنگ و سرامیک :

 • سنگ و سرامیک

 • کاغذ و نساجی :

 • کاغذ و نساجی

کارخانجات و شرکتهای دیگر :

کارخانجات و شرکتهای دیگر

شرکتهای مشاور، پیمانکار، پست ساز و تابلوساز و اتوماسیون :

شرکتهای مشاور، پیمانکار، پست ساز و تابلوساز و اتوماسیون

ادارات و سازمانها، فرودگاهها، بانکها، مترو و ... :

ادارات و سازمانها، فرودگاهها، بانکها، مترو و ...

مراکز آموزشی، درمانی و تجاری :

مراکز آموزشی، درمانی و تجاری