نرم‌افزار اتوماسیون و مانیتورینگ ساماپرو (Automation Software)نرم افزار ساما پرو نرم افزاری است که در ادامه نرم افزار ساما به منظور ایجاد امکانات لازم برای تبدیل شدن به نرم افزار سیستم اتوماسیون طراحی گردیده است.
این کار با اضافه کردن امکان تصمیم گیری، محاسبات منطقی و ریاضی بر روی داده های قرائت شده و امکان نمایش خروجی این تصمیم گیری بر روی المان های قابل استفاده برای انسانها و ارسال فرمانها به کلیدها و محرک ها انجام میپذیرد. المان اصلی اضافه شده در این نرم افزار به نام واحد محاسباتی (Regular Expression) میباشد که این المان با امکان دریافت چندین ورودی از پارامترهای مختلف دستگاه های قرائت شده، قابلیت تعریف یک عبارت محاسباتی یا منطقی رگولار (عادی) بر روی این ورود یها را دارا می باشد.
خروجی این محاسبه می تواند یک تصمیم گیری، فرمان یا شروع یک آلارم باشد. این خروجی نیز می تواند به المانهای دیگری مانند رنگ خطوط یا وضعیت کلیدها و یا آلارم پانل برود.

نمایی از نرم افزار اتوماسیون ساماپرو نمایی از نرم افزار اتوماسیون ساماپرو