نرم‌افزار پردازشي و گزارشگيري ساما (Power Processing Software)


Ps

اين نرم‌افزار با استفاده از داده‌هايي که نرم‌افزار بهره‌برداري جمع‌آوري و ثبت کرده است، گزارشات مختلفي را تهيه کرده و در دسترس کاربر قرار مي‌دهد.
امکان صدور قبض برق براي دوره‌هاي مختلف، به‌صورت چند تعرفه به همراه ديماند و محاسبه ضريب زيان توان راکتيو و ضريب فصل و مقايسه ميزان انرژي و هزينه در هر تعرفه به‌صورت نمودار از قابليت‌هاي مهم نرم‌افزار پردازشي مي‌باشد.
جدول مقادير ماکزيمم، مينيمم و متوسط براي پارامترهاي ولتاژ، جريان، توان و ... به‌صورت روزانه از جمله اين گزارش‌ها است. نرم‌افزار پردازشی را می‌توان بر روی کامپیوتر اصلی (سرور ساما) یا کامپیوترهای نظارتی نصب و استفاده نمود.

Ps
  • امکان صدور قبض برای دوره‌های مختلف
  • امکان صدور گزارش ویژه انرژی برای واحدهای مختلف به تفکیک
  • نمودار دایره‌ای جهت مقایسه میزان مصرف انرژی در سه تعرفه
  • امکان گزارشگیری روزانه از مقادیر ماکزیمم، مینیمم و متوسط برای پارامترهای مختلف
جهت اطلاع از مشخصات و قابلیت‌های نرم‌افزار ساما به کاتالوگ مربوطه مراجه فرمایید.
دریافت کاتالوگ نرم‌افزار ساما