ارتقای قفل سخت‌افزاری نرم‌افزار ساما

Lock Promotion


شرکت باسط پژوه تهران با هدف گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش سرعت خدمات رسانی، اقدام به انجام ارتقاء قفل سخت‌افزاری از راه دور نموده است. بنابر این روش، قفل‌های سخت‌افزاری نرم‌افزار ساما که نیاز به ارتقاء به تعداد بالاتر را داشته باشند، بدون نیاز به ارسال قفل قبلی و تنها با دریافت کد مربوطه از شرکت باسط پژوه تهران ارتقاء می‌یابند.