نرم‌افزار نظارتي ساما (Client Software)


CS

چنانچه مدير ارشد و يا مديران بخشهاي مختلف مايل باشند از کامپيوتر خودشان اطلاعات اندازه‌گيري شده و وضعيت مصرف برق را مشاهده کنند، نرم‌افزار نظارتي ساما اين نياز را برآورده مي‌کند.
اين کامپيوترها که در سيستم مديريت انرژي ساما ناظر (client) ناميده مي‌شوند، با استفاده از نرم‌افزار نظارتي ساما و اتصال به کامپيوتر اصلي ساما از طريق شبکه Lan قادر به دسترسي به کليه اطلاعات به‌صورت online و يا بازيابي اطلاعات گذشته مي‌باشند.
محیط این نرم‌افزار کاملاً مانند نرم‌افزار بهره‌برداری می‌باشد و می‌توان آن‌را بصورت اختصاصی برای هر کاربر تنظیم نمود.

CS نرم افزار نظارتی کلیه قابلیت‌های نرم‌افزار بهره‌برداری را (به جز نمایش فازوری ولتاژ و جریان) دارا می‌باشد.
کلیه اطلاعات از طریق شبکه Ethernet از کامپیوتر سرور به کامپیوترهای Client انتقال داده می‌شوند.

CS


جهت اطلاع از مشخصات و قابلیت‌های نرم‌افزار ساما به کاتالوگ مربوطه مراجه فرمایید.
دریافت کاتالوگ نرم‌افزار ساما